Faunatrhy Sobotka jsou chovatelskou prodejní regionální burzou, určenou pro širokou veřejnost. Sortiment Fauna trhů je široký a odvíjí se v závislosti na chovných sezónách chovatelů. Akce se účastní jak drobní chovatelé např. okrasného ptactva, drobných savců, bezobratlovců, obojživelníků, ještěrů , hlodavců, akvarijních ryb a rostlin, krmného hmyzu. Na faunatrzích jsou také přítomni prodejci a výrobci krmiv pro zájmových chov a také chovatelských potřeb.

ČERVNOVÉ FAUNATRHY SE NEKONAJÍ

Vzhledem k omezení počtu přítomných osob na m2 vnitřní plochy se faunatrhy nekonají
Čekáme na uvolnění tohoto opatření
faunatrhy se pravděpodobně uskuteční v červenci

 

 V čase od 8:00 do 10:00
Do začátku zbývá:

Aktuality

Informace pro návštěvníky.

Na burze jsou dodržována aktuální hygienická nařízení MZČR. Návštěvníci musí  tato nařízení dodržovat, jinak nebudou vpuštěni, nebo budou vykázáni z prostor faunatrhů!
Vstup do vnitřních prostor je možný pouze v roušce, kterou musí mít návštěvník po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách nasazenou (roušky jsou také v prodeji u vstupu)
U vstupu je dezinfekce pro dezinfikování rukou. Návštěvníci jsou povinni dodržovat bezpečné rozestupy.
Přenosky je nutno umístit s dostatečnými rozestupy.

Vstupné

Dospělí 40 Kč

Děti a mladí chovatelé (0 - 18 let) ZDARMA

 

Čas konání

Od 8:00 do 10:00 hodin.

Sály se otevírají v 8:00 !

DOPORUČUJEME NÁVŠTĚVNÍKŮM PŘIJÍT V ČASE ZAČÁTKU FAUNATRHŮ  - vzhledem k největšímu výběru ptactva i terarijních živočichů. Zvířata nejsou pouze vystavována, ale ihned nabízena k prodeji.

 

Parkování

Zdarma v přilehlých ulicích a na parkovišti za sokolovnou, buďte ohleduplní při parkování - zejména výjezdy ze soukromých pozemků, chodníky atd. Nerušte obyvatele nastartovaným motorem.

 

Občerstvení

Na trzích je nyní je z hygienických důvodů a podmínek v souvislosti COVID 19 občerstvení uzavřeno.

 

V celé budově je přísně zakázáno kouřit! Do prostoru faunatrhů nesmí hospodářská zvířata, psy ani kočky.
Nabídka koťat, nebo štěnat je možná pouze ve vyhrazeném prostoru a pouze po domluvě s pořadatelem.

Informace pro prodejce

PŘENOSKY A PRODEJNÍ MÍSTA JE NUTNO UMÍSŤOVAT V ROZESTUPECH 2 METRY, ABY MOHLI NÁVŠTĚVNÍCI PŘI PROHLÍŽENÍ PŘENOSEK A VYSTAVENÉHO ZBOŽÍ DODRŽOVAT PŘEDEPSANÉ ROZESTUPY!
Prodejci jsou povinni dodržovat platná hygienická opatření, stejně jako návštěvníci.

Vstupné

Poplatek za stůl pro prodejce exot. ptactva, výkupu, potřeb a krmiv pro chov exot. ptactva,  terarijních zvířat, potřeb pro chov a krmiva terarijních zvířat je 0 Kč (pouze vstupné).
Pro ostatní prodejce nesouvisejícího zboží s exoty a terra je nutná domluva (kontaktujte nás).

 

Provozní řád

Prodejci musí dodržovat řád na ochranu zvířat. Zaplacením vstupného a převzetím vstupenky, která slouží jako doklad o zaplacení chovatel plně přebírá zodpovědnost za své zvíře a také za plnění řádu ochrany zvířat a provozního řád. Celý řád najdete zde.

 

Řád ochrany zvířat

Při nedodržení řádu ochrany zvířat, nebo provozního řádu pořadatel okamžitě vykáže prodejce z burzy. Celý řád pro ochranu zvířat najdete zde.

 

Upozornění

Na faunatrzích je možno prodávat pouze zvířata pro zájmový chov, nikoliv hospodářská. Dodržovat zejména velikosti a vhodnosti ubikace a zacházení se zvířetem. Zajištění pitného režimu zvířete a pohody zvířete v ubikaci. Pitná voda je k dispozici v přísálí na toaletách. Zvíře, které vyžaduje vyšší teplotu chovu musí mít zajištěno vhodné přídavné topení, které zajišťuje chovatel. Připojení na 230V je zajištěno po domluvě s pořadatelem. Vstup do malého sálu pro prodejce teraristiky je umožněn hodinu před začátkem burzy. Prosíme prodejce terarijních zvířat, krmiv a potřeb, aby předem nahlásili velikost plochy, kterou budou ke svému prodeji potřebovat.
Na chovatele exotického ptactva důrazně apelujeme, aby používali vhodné velikosti klecí, přepravek, nebo přenosek a dbali na jejich čistotu. Pořadatel chovatele s nevhodnou, či velmi znečištěnou klecí může vykázat z burzy.

Termíny faunatrhů Sobotka v roce 2021

Vždy druhá neděle v měsíci. Sál se otevírá v 8:00.

# Datum Den Čas Facebook
1 10. ledna - ZRUŠENO Neděle 8:00 - 10:00 zde
2 14.února - ZRUŠENO Neděle 8:00 - 10:00 zde
3 14. března - ZRUŠENO Neděle 8:00 - 10:00 zde
4 11. dubna - ZRUŠENO Neděle 8:00 - 10:00 zde
5 9. května - ZRUŠENO - před sokolovnou pouze prodej kmiva Neděle 8:00 - 10:00 zde
6 13. června -  ZRUŠENO - před sokolovnou pouze prodej kmiva Neděle 8:00 - 10:00 zde
7 11. července Neděle 8:00 - 10:00 zde
8 8. srpna Neděle 8:00 - 10:00 zde
9 12. září Neděle 8:00 - 10:00 zde
10 10. října Neděle 8:00 - 10:00 zde
11 14. listopadu Neděle 8:00 - 10:00 zde
12 12. prosince Neděle 8:00 - 10:00 zde

 

Fotogalerie

Kontakt

E-mail: faunatrhysobotka@seznam.cz
Telefon: 602937219