Faunatrhy Sobotka jsou chovatelskou prodejní regionální burzou, určenou pro širokou veřejnost. Sortiment Fauna trhů je široký a odvíjí se v závislosti na chovných sezónách chovatelů. Akce se účastní jak drobní chovatelé např. okrasného ptactva, drobných savců, bezobratlovců, obojživelníků, ještěrů , hlodavců, akvarijních ryb a rostlin, krmného hmyzu. Na faunatrzích jsou také přítomni prodejci a výrobci krmiv pro zájmových chov a také chovatelských potřeb.

Faunatrhy se konají

V NEDĚLI 12. PROSINCE

    V čase od 8:00 do 10:00
Do začátku zbývá:

Aktuality

Informace pro návštěvníky.

Dle platných protiepidemiologických opatření vlády ČR je povinnost návštěvníka nosit ochrany dýchacích cest ve vnitřních prostorách sokolovny ve formě nanoroušek nebo respirátorů.
Vyjímka platí pro děti do 6 let věku včetně.
Návštěvníkům se nařizuje udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby ze společné domácnosti
Návštěvníci musí  tato nařízení dodržovat, jinak nebudou vpuštěni, nebo budou vykázáni z prostor faunatrhů!
Přenosky je nutno umístit s dostatečnými rozestupy.

Vstupné

Dospělí 40 Kč

Děti a mladí chovatelé (do 18 let) ZDARMA

 

Čas konání

Od 8:00 do 10:00 hodin.

Sály se otevírají v 8:00 !

DOPORUČUJEME NÁVŠTĚVNÍKŮM PŘIJÍT V ČASE ZAČÁTKU FAUNATRHŮ  - vzhledem k největšímu výběru ptactva i terarijních živočichů. Zvířata nejsou pouze vystavována, ale ihned nabízena k prodeji.

 

Parkování

Zdarma v přilehlých ulicích a na parkovišti za sokolovnou, buďte ohleduplní při parkování - zejména výjezdy ze soukromých pozemků, chodníky atd. Nerušte obyvatele nastartovaným motorem.

 

Občerstvení

Na trzích je nyní je z hygienických důvodů a podmínek v souvislosti COVID 19 občerstvení uzavřeno.

 

V celé budově je přísně zakázáno kouřit! Do prostoru faunatrhů nesmí hospodářská zvířata, psy ani kočky.
Nabídka koťat, nebo štěnat je možná pouze ve vyhrazeném prostoru a pouze po domluvě s pořadatelem.

Informace pro prodejce

PŘENOSKY A PRODEJNÍ MÍSTA JE NUTNO UMÍSŤOVAT V ROZESTUPECH 2 METRY, ABY MOHLI NÁVŠTĚVNÍCI PŘI PROHLÍŽENÍ PŘENOSEK A VYSTAVENÉHO ZBOŽÍ DODRŽOVAT PŘEDEPSANÉ ROZESTUPY!
Prodejci jsou povinni dodržovat platná hygienická opatření, stejně jako návštěvníci.

Vstupné

Poplatek za stůl pro prodejce exot. ptactva, výkupu, potřeb a krmiv pro chov exot. ptactva,  terarijních zvířat, potřeb pro chov a krmiva terarijních zvířat je 0 Kč (pouze vstupné).
Pro ostatní prodejce nesouvisejícího zboží s exoty a terra je nutná domluva (kontaktujte nás).

 

Provozní řád

Prodejci musí dodržovat řád na ochranu zvířat. Zaplacením vstupného a převzetím vstupenky, která slouží jako doklad o zaplacení chovatel plně přebírá zodpovědnost za své zvíře a také za plnění řádu ochrany zvířat a provozního řád. Celý řád najdete zde.

 

Řád ochrany zvířat

Při nedodržení řádu ochrany zvířat, nebo provozního řádu pořadatel okamžitě vykáže prodejce z burzy. Celý řád pro ochranu zvířat najdete zde.

 

Upozornění

Na faunatrzích je možno prodávat pouze zvířata pro zájmový chov, nikoliv hospodářská. Dodržovat zejména velikosti a vhodnosti ubikace a zacházení se zvířetem. Zajištění pitného režimu zvířete a pohody zvířete v ubikaci. Pitná voda je k dispozici v přísálí na toaletách. Zvíře, které vyžaduje vyšší teplotu chovu musí mít zajištěno vhodné přídavné topení, které zajišťuje chovatel. Připojení na 230V je zajištěno po domluvě s pořadatelem. Vstup do malého sálu pro prodejce teraristiky je umožněn hodinu před začátkem burzy. Prosíme prodejce terarijních zvířat, krmiv a potřeb, aby předem nahlásili velikost plochy, kterou budou ke svému prodeji potřebovat.
Na chovatele exotického ptactva důrazně apelujeme, aby používali vhodné velikosti klecí, přepravek, nebo přenosek a dbali na jejich čistotu. Pořadatel chovatele s nevhodnou, či velmi znečištěnou klecí může vykázat z burzy.

Termíny faunatrhů Sobotka v roce 2021

Vždy druhá neděle v měsíci. Sál se otevírá v 8:00.

# Datum Den Čas Facebook
1 10. ledna - ZRUŠENO Neděle 8:00 - 10:00 zde
2 14.února - ZRUŠENO Neděle 8:00 - 10:00 zde
3 14. března - ZRUŠENO Neděle 8:00 - 10:00 zde
4 11. dubna - ZRUŠENO Neděle 8:00 - 10:00 zde
5 9. května - ZRUŠENO - před sokolovnou pouze prodej kmiva Neděle 8:00 - 10:00 zde
6 13. června -  ZRUŠENO - před sokolovnou pouze prodej kmiva Neděle 8:00 - 10:00 zde
7 11. července- ZRUŠENO - před sokolovnou pouze prodej kmiva Neděle 8:00 - 10:00 zde
8 8. srpna Neděle 8:00 - 10:00 zde
9 12. září Neděle 8:00 - 10:00 zde
10 10. října Neděle 8:00 - 10:00 zde
11 14. listopadu Neděle 8:00 - 10:00 zde
12 12. prosince Neděle 8:00 - 10:00 zde

Fotogalerie

Kontakt

E-mail: faunatrhysobotka@seznam.cz
Telefon: 602937219