Informace pro návštěvníky

Vstupné

Dospělí 40 Kč

PODPORUJEME mladé chovatele (od 1 do 18 let) – mají vstup ZDARMA

Čas a místo konání

Sokolovna Sobotka

Od 8:00 do 9:30 hodin.

Sály se otevírají v 8:00 !

DOPORUČUJEME NÁVŠTĚVNÍKŮM PŘIJÍT V ČASE ZAČÁTKU FAUNATRHŮ  – vzhledem k největšímu výběru ptactva i terarijních živočichů. Zvířata nejsou pouze vystavována, ale ihned nabízena k prodeji.

Parkování

Zdarma v přilehlých ulicích a na parkovišti za sokolovnou, buďte ohleduplní při parkování – zejména výjezdy ze soukromých pozemků, chodníky atd. Nerušte obyvatele města nastartovaným motorem !

Občerstvení

Uvnitř sokolovny – provozuje Sokol Sobotka 

V celé budově je přísně zakázáno kouřit! Do prostoru faunatrhů nesmí hospodářská zvířata, psy ani kočky.
Nabídka koťat, nebo štěnat je možná pouze ve vyhrazeném prostoru v předsálí a pouze po domluvě s pořadatelem.

Ve všech prostorách faunatrhů je zakázána jakákoliv reklama na jiné služby, zboží, politická či jakákoliv jiná hnutí.

Informace pro prodejce

Vstupné

Poplatek za stůl pro prodejce exot. ptactva, výkupu, potřeb a krmiv pro chov exot. ptactva,  terarijních zvířat, potřeb pro chov a krmiva terarijních zvířat je 0 Kč (pouze vstupné).
Pro ostatní prodejce nesouvisejícího zboží s exoty a terra je nutná domluva (kontaktujte nás).

Provozní řád

Prodejci musí dodržovat řád na ochranu zvířat. Zaplacením vstupného a převzetím vstupenky, která slouží jako doklad o zaplacení chovatel plně přebírá zodpovědnost za své zvíře a také za plnění řádu ochrany zvířat a provozního řádu. Celý řád najdete zde.

Řád ochrany zvířat

Při nedodržení řádu ochrany zvířat, nebo provozního řádu pořadatel okamžitě vykáže prodejce z burzy. Celý řád pro ochranu zvířat najdete zde.

Upozornění

Na faunatrzích je možno prodávat pouze zvířata pro zájmový chov, nikoliv hospodářská. Dodržovat zejména velikosti a vhodnosti ubikace a zacházení se zvířetem. Zajištění pitného režimu zvířete a pohody zvířete v ubikaci. Pitná voda je k dispozici v přísálí na toaletách. Zvíře, které vyžaduje vyšší teplotu chovu musí mít zajištěno vhodné přídavné topení, které zajišťuje chovatel. Připojení na 230V je zajištěno po domluvě s pořadatelem. Vstup do malého sálu pro prodejce teraristiky je umožněn hodinu před začátkem burzy. Prosíme prodejce terarijních zvířat, krmiv a potřeb, aby předem nahlásili velikost plochy, kterou budou ke svému prodeji potřebovat.
Na chovatele exotického ptactva důrazně apelujeme, aby používali vhodné velikosti klecí, přepravek, nebo přenosek a dbali na jejich čistotu. Pořadatel chovatele s nevhodnou, či velmi znečištěnou klecí může vykázat z burzy.